Kollegen im Jahrgang

Abteilung 5-7 am Poppenbüttler Stieg

Team des Jahrgangs 5 (2016)

Team des Jahrgangs 5 (2016)

Team des Jahrgangs 6 (2016)

Team des Jahrgangs 6 (2016)

Team des Jahrgangs 7

Team des Jahrgangs 7 (2016)

Team der IVKs 2016

Team der IVKs 2016

Abteilung 8-10 am Schulbergredder

Team des Jahrgangs 8 (2016)

Team des Jahrgangs 8 (2016)

Team des Jahrgangs 9 (2016)

Team des Jahrgangs 9 (2016)

Team des Jahrgangs 10 (2016)

Team des Jahrgangs 10 (2016)

Oberstufe

Team Jahrgang 11 2016

Team Jahrgang 11 2016

Team Sekundarstufe II 2016

Team Sekundarstufe II 2016

Unsere Sonderpädagogen

Team der Sonderpädagogen 2016

Team der Sonderpädagogen 2016

Unsere Sozialpädagogen

Team der Sozialpädagogen 2016

Team der Sozialpädagogen 2016

Unsere Werksmeisterin

Werksmeisterin Frau Frank-Kiel-2016

Werksmeisterin Frau Frank-Kiel-2016